Nivelul de expunere la sunet (NEL)

Nivelul de expunere la sunet (NEL)
 
Reprezintă un indicator acustic esențial, folosit pentru a cuantifica energia totală a unui eveniment sonor. Acest parametru permite o evaluare standardizată a impactului diverselor surse sonore asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Prin măsurarea NEL-ului, putem realiza comparații precise între diferitele evenimente sonore și putem identifica potențialele riscuri și efecte adverse asociate expunerii la zgomot.Top of Form


Ce reprezintă expunerea la sunet?

Expunerea la sunet, conform standardului IEC 61672-1:2013, este exprimată ca integrala temporală a pătratului semnalului de presiune acustică, ponderată în funcție de frecvență, pe o perioadă de timp specificată sau pe durata unui eveniment anume. Acest parametru este cuantificat ca fiind


 
unde p(t) reprezintă pătratul semnalului de presiune sonoră ponderat în conformitate cu curba de ponderare A, pentru intervalul de integrare specificat între momentele t1 și t2

 


 


Care este nivelul de expunere la sunet?

Nivelul de expunere la sunet (NEL), adesea notat ca LAE conform standardului IEC 61672-1:2013, este un parametru acustic esențial utilizat pentru a măsura energia totală a unui eveniment sonor, tratându-l ca și cum ar fi avut loc în decursul unei singure secunde. Acest lucru permite compararea standardizată a evenimentelor de zgomot cu durate diferite. Pentru a determina NEL, se calculează integrala pătratului presiunii sonore ponderate A pe durata evenimentului, iar apoi această valoare este transformată într-o scară logaritmică raportat la o presiune de referință.
Matematic, NEL este obținut prin pătrarea nivelurilor de presiune sonoră ponderate A, adunând puterea acustică pe întreaga durată a evenimentului pentru a evalua energia acestuia, apoi scalând rezultatul în mod logaritmic folosind o presiune de referință. Această procedură generează o valoare exprimată în decibeli, reflectând energia sonoră totală și facilitând compararea între diferite evenimente sonore sau evaluarea conformității cu reglementările privind zgomotul și standardele de sănătate.

 
Formula nivelului de expunere la sunet (NEL):

Reprezintă o măsură logaritmică a expunerii la sunet în raport cu o valoare de referință, pătrată și standardizată pe un interval de timp specific, facilitând astfel compararea între diverse evenimente sau perioade. NEL este exprimat în decibeli (dB) și este calculat folosind următoarea formulă:
 Aplicații:

Nivelul de expunere la sunet (NEL) este frecvent utilizat pentru evaluarea evenimentelor de zgomot, precum operațiunile din traficul rutier, feroviar și aerian, concentrându-se mai puțin pe zgomotul generat la locul de muncă. Acest parametru este extrem de valoros în aplicațiile de monitorizare a zgomotului ambiental și pentru asigurarea conformității cu reglementările din domeniul transporturilor, contribuind la evaluarea impactului evenimentelor de zgomot asupra comunităților și la ghidarea proceselor de reducere a zgomotului.

De exemplu, în cadrul monitorizării zgomotului la aeroporturi, NEL este folosit pentru a măsura impactul zgomotului generat de decolările și aterizările aeronavelor în zonele învecinate. Similar, în domeniul planificării urbane, măsurătorile NEL sunt utile în evaluarea efectelor zgomotului din traficul rutier sau feroviar asupra locuitorilor și în elaborarea strategiilor de atenuare, cum ar fi construirea de bariere antifonice sau alte soluții de reducere a zgomotului. Aceste aplicații sunt esențiale pentru menținerea calității mediului și pentru protejarea sănătății și bunăstării comunităților afectate de astfel de evenimente sonore.
  
Care este avantajul NEL?:

Avantajul NEL constă în simplificarea comparării evenimentelor acustice, prin standardizarea lor la o durată fixă de o secundă, indiferent de durata reală a evenimentului. Acest proces de normalizare facilitează o comparație directă a cantității de energie a diferitelor evenimente de zgomot. Ponderarea A ajustează distribuția frecvențelor ale sunetului pentru a corespunde sensibilității urechii umane, conferind astfel NEL o reprezentare mai precisă a impactului perceput al zgomotului asupra indivizilor. Prin măsurarea în acest mod a energiei acustice totale, NEL oferă un instrument valoros pentru analiza zgomotului, în special în medii caracterizate de niveluri variabile și intermitente de zgomot.

 

 

Înțelegerea presiunii sonore, a puterii sonore și a intensității sunetului:

Înțelegerea presiunii sonore, expunerii la sunet, puterii sonore și intensității sunetului este fundamentală pentru înțelegerea diverselor aspecte ale sunetului și a impactului său asupra mediului și sănătății.
Presiunea sonoră reprezintă efectul unei unde sonore care provoacă fluctuații în presiunea mediului, cum ar fi aerul. Este ceea ce percep urechea umană și se măsoară în pascali (Pa). Presiunea sonoră este un parametru comun în domeniul audio și acustic, folosit pentru evaluarea nivelului de zgomot în diferite medii, de la sălile de concert la locurile de muncă industriale. Aceasta este esențială pentru menținerea nivelurilor de zgomot în limite confortabile și legale, pentru proiectarea izolației fonice a clădirilor și pentru dezvoltarea echipamentelor audio de calitate.
Puterea sonoră descrie energia totală a sunetului emisă de o sursă într-o unitate de timp, independent de mediul înconjurător, și se măsoară în wați (W). Intensitatea sunetului reprezintă fluxul de energie sonoră prin unitatea de suprafață într-o anumită direcție și se exprimă în wați pe metru pătrat (W/m²). Puterea sonoră este utilizată în industria fabricării mașinilor și a produselor de consum pentru a caracteriza și compara nivelurile de zgomot ale diferitelor echipamente. Ea facilitează proiectarea mașinilor mai silențioase și aplicarea reglementărilor privind zgomotul, oferind o modalitate standardizată de documentare a nivelului de zgomot al unei surse.
Intensitatea sunetului ia în considerare transferul de energie într-o anumită direcție și printr-o anumită zonă, furnizând informații despre modul în care energia sonoră se propagă printr-un mediu. Ea descrie câtă putere sonoră trece prin unitatea de suprafață (de obicei un metru pătrat) într-o direcție specifică și este o mărime vectorială, cu atât de magnitudine, cât și de direcție. Intensitatea sunetului este utilizată în acustica arhitecturală pentru optimizarea designului camerelor și în industria auto pentru identificarea și reducerea la minimum a zgomotului nedorit în cabinele vehiculelor.Expunerea la sunet versus expunerea la zgomot:

Expunerea la zgomot se referă la totalul energiei acustice recepționate de un ascultător pe parcursul timpului, în timp ce expunerea la sunet se concentrează mai ales pe nivelurile de sunet nedorite sau potențial dăunătoare care ar putea avea efecte asupra sănătății, în special în mediile profesionale.
În detaliu, expunerea la sunet este un concept larg care include toate tipurile de sunete, inclusiv atât zgomotul, cât și sunetele dorite, și poate fi aplicat în diverse domenii, cum ar fi acustica, monitorizarea mediului și audiologia. Cu toate acestea, expunerea la zgomot este utilizată mai frecvent în contexte în care sunetul poate avea implicații negative, cum ar fi evaluarea riscurilor pentru sănătatea auzului la locul de muncă. Măsurarea precisă a expunerii la zgomot este esențială pentru implementarea strategiilor de protecție și pentru asigurarea conformității cu reglementările de siguranță care vizează prevenirea pierderii auzului induse de zgomot și alte probleme de sănătate legate de niveluri excesive de zgomot.


Ce este nivelul personal de expunere la sunet?:

Nivelul personal de expunere la sunet (PPSEL) reprezintă o măsură cheie utilizată pentru a evalua riscul potențial al unei persoane de a-și deteriora auzul din cauza zgomotului la locul de muncă. Este o adaptare a nivelului sonor continuu echivalent (LAeq) pe o zi standard de lucru de opt ore, concepută pentru a reflecta expunerea cumulativă în locul nivelurilor instantanee de zgomot. În calculul PPSEL, timpul real de expunere la zgomot (T) este luat în considerare împreună cu o durată de referință de opt ore (T0 = 28,800 secunde). Componenta logaritmică a formulei ia în considerare variațiile timpului de expunere prin scalarea nivelului de zgomot continuu la o perioadă de opt ore. Aceasta înseamnă că, dacă o persoană este expusă la zgomot pentru mai puțin de opt ore, nivelul real de expunere este ajustat în calculul PPSEL pentru a reflecta ceea ce ar fi fost într-o zi de opt ore.


LEpd: Nivel de expunere la sunet de 8 ore:

Nivelul de expunere la zgomot de 8 ore, notat LEpd, este un parametru utilizat în reglementările profesionale privind zgomotul (de exemplu, în Marea Britanie) pentru evaluarea expunerii la zgomot a lucrătorilor într-o zi standard de lucru. LEpd își propune să se asigure că nivelurile de zgomot la care sunt expuși lucrătorii nu depășesc limitele de siguranță, reducând astfel riscul de pierdere a auzului indus de zgomot.


Nivel de expunere LEX,8h:

Nivelul de expunere LEX,8h se referă la nivelul echivalent al presiunii sonore ponderate A, măsurat pe o zi de lucru de 8 ore. Este o medie ponderată în timp care cuantifică expunerea totală la zgomot, găzduind diferite niveluri de zgomot pe parcursul zilei de lucru. Această măsurătoare este crucială pentru evaluarea expunerii profesionale la zgomot și pentru determinarea conformității cu reglementările de siguranță menite să prevină pierderea auzului indus de zgomot. Acesta include tot zgomotul la care este expus un lucrător, inclusiv zgomotele continue, intermitente și impulsive, oferind o măsură cuprinzătoare a riscului de expunere la zgomot.


Ce este Doza%?

Doza de zgomot în % este doza de zgomot primită de un angajat, exprimată ca procent din doza zilnică totală admisă de zgomot. De exemplu, o doză maximă admisă echivalentă cu 85 dB(A) pe o perioadă de 8 ore este de 100%.


Ce este LEQ și LAV?:

Nivelul sonor continuu echivalent (LEQ) este un parametru acustic care descrie media energiei nivelului presiunii sonore într-o anumită perioadă de măsurare. Prin urmare, este un nivel constant și continuu de zgomot care are aceeași energie acustică ca un nivel variabil și fluctuant de zgomot, măsurat în aceeași perioadă.

LAV, similar cu LEQ, este nivelul mediu al presiunii sonore pentru o anumită perioadă de măsurare. De fapt, LEQ și LAV sunt identice atunci când valoarea perioadei de măsurare este de 3 dB. Termenul LAV este utilizat atunci când valoarea perioadei de măsurare este diferită de 3 dB. În funcție de reglementări sau de țară, sunt utilizate diverse valori pentru perioada de măsurare, pentru a evalua impactul zgomotului.


Ce este media ponderată în timp (TWA)?

Media ponderată în timp (TWA) este un parametru acustic utilizat pentru a calcula media nivelurilor variabile de expunere pe durata expunerii. În contextul zgomotului și luând în considerare o limită de expunere de 85 dBA și o rată de schimb de 3 dB, TWA este calculat cu formula:
TWA = 10,0 x Log(D/100) + 85
 

 

Ce este regula cursului de schimb de 3 decibeli?:

Cursul de schimb este un factor care indică cât de mult trebuie redusă durata expunerii pentru fiecare creștere a nivelului de zgomot. De exemplu, cu un curs de schimb de 3 dB, fiecare creștere de 3 dB înseamnă că timpul de expunere admisibil trebuie redus la jumătate pentru a menține același nivel de risc sau expunere.
În UE și în multe alte țări care folosesc Leq ca indicator principal, cursul de schimb este 3. În unele țări (cum ar fi Statele Unite și părți din Canada), acesta este diferit și este egal cu 5. Atunci când cursul de schimb este 5, în schimb din Leq, se utilizează Lav.
Această rată de schimb de 5 dB permite o expunere mai lungă la zgomot continuu la niveluri mai ridicate, în comparație cu regula de 3 dB, presupunând că are loc o anumită recuperare a auzului în timpul întreruperilor expunerii la zgomot. Chiar dacă inițial s-a recomandat un curs de schimb de 5 dB pe baza unor date limitate începând cu anii 1970, NIOSH și-a revizuit recomandarea la un curs de schimb de 3 dB după analizarea unor dovezi științifice mai recente. Evoluția cursului de schimb de 5 dB a început cu Comitetul pentru Audiere, Bioacustică și Biomecanică (CHABA) în 1965, care a evaluat expunerile permise la diferite tipuri de zgomot, conducând la stabilirea unor criterii bazate pe experimente temporare de schimbare a pragului.Ce este expunerea la zgomot LEX,8h?:

Nivelul zilnic de expunere la zgomot, notat cu LEX,8h, reprezintă media ponderată în timp a expunerii la zgomot pe o zi de lucru standard de opt ore. Această măsurătoare include toate tipurile de zgomot la locul de muncă la care este expusă o persoană, inclusiv zgomotul continuu, intermitent și impulsiv. Standardul este raportat la o presiune acustică de bază de 20 micropascali (µPa), care este pragul general acceptat al auzului uman.
Nivelul săptămânal de expunere la zgomot, reprezentat și ca LEX,8 ore, dar adesea specificat pentru durata săptămânală, este media nivelurilor zilnice de expunere pe o săptămână de lucru tipică de cinci zile de opt ore. Acest concept extinde media ponderată în timp pentru a lua în considerare expunerea cumulativă pe parcursul săptămânii.
Ambele măsuri urmează liniile directoare ale ISO 1999:1990, care oferă o metodologie pentru determinarea potențialei deficiențe de auz induse de zgomot în contextul zgomotului la locul de muncă. Aceste standarde ajută la evaluarea expunerii profesionale la zgomot și formează baza pentru măsuri de protecție pentru a preveni pierderea auzului din cauza zgomotului la locul de muncă.Care este nivelul acceptabil de expunere la zgomot?:

Nivelul acceptabil de expunere la zgomot în diverse ghiduri și reglementări internaționale este în general în jurul valorii de 85 dB(A) pentru o medie ponderată în timp (TWA) de 8 ore, cu o limită de vârf de 140 dB(C) pentru a preveni deteriorarea imediată a auzului. Aceste standarde sunt stabilite pentru a minimiza riscul pierderii auzului și leziunilor auditive pe parcursul carierei unui lucrător.
În diferite organizații, cum ar fi Directiva UE privind zgomotul, NIOSH, I-INCE, ACGIH și OSHA, valorile limită de expunere și valorile de acțiune urmăresc să protejeze lucrătorii de efectele adverse ale zgomotului. Directiva UE privind zgomotul stabilește cel mai strict maxim la un LEX de 8 ore de 87 dB(A), cu valori de acțiune la 85 și 80 dB(A) pentru expunerea zilnică. Ambele NIOSH și ACGIH recomandă o limită de 85 dB(A) pe o TWA de 8 ore, indicând un risc semnificativ de deficiență de auz la sau peste acest nivel pe perioade lungi. OSHA permite un prag mai mare pentru expunerea continuă la 90 dB(A) pentru un TWA de 8 ore, dar necesită acțiune la 85 dB(A). Consensul asupra nivelului de presiune acustică de vârf rămâne constant la 140 dB(C) în aceste linii directoare pentru a preveni vătămările acute din cauza zgomotelor puternice. În ciuda micilor variații, aceste valori reflectă o înțelegere globală a importanței gestionării expunerii la zgomot pentru a proteja sănătatea auzului.Care sunt cele 3 nivele de expunere la zgomot?:

Nivelurile stabilite de Directiva UE privind zgomotul 2003/10/CE pentru expunerile zilnice și de vârf la zgomot sunt specificate după cum urmează:
  1. Valori limită de expunere: Acestea reprezintă nivelurile maxime absolute de expunere zilnică la zgomot care nu trebuie depășite. Acestea sunt stabilite la LEX,8h=87 dB(A). Pentru presiunea sonoră de vârf folosind ponderarea frecvenței „C”, limita este de 140 dB (C).
  2. Valori superioare ale acțiunii de expunere: Acestea sunt pragurile peste care angajatorii trebuie să implementeze acțiuni preventive. Pentru expunerea zilnică la zgomot, nivelul este LEX,8h=85 dB(A), iar pentru nivelul de vârf al presiunii acustice este de 137 dB(C).
  3. Valori mai scăzute ale acțiunii de expunere: Acestea sunt nivelurile la care angajatorii ar trebui să înceapă să evalueze riscul și să ia în considerare acțiunile. Pentru expunerea zilnică la zgomot, nivelul este LEX,8h=80 dB(A), iar nivelul maxim al presiunii sonore este de 135 dB(C).

Aceste nivele sunt stabilite pentru a oferi o protecție adecvată împotriva pierderii auzului și altor efecte negative asupra sănătății cauzate de expunerea la zgomot la locul de muncă. Prin urmare, este important ca angajatorii să monitorizeze și să gestioneze expunerea lucrătorilor la zgomot în conformitate cu aceste standarde pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos.
 

 

Care este limita de expunere recomandata de REL?:

Istitutul Național pentru Securitate și Sănătate în Muncă (NIOSH) sugerează o limită de expunere la zgomotul profesional. Această limită, numită REL, este stabilită la 85 decibeli, ponderat A, pentru o medie ponderată în timp de 8 ore (85 dBA ca TWA de 8 ore). Expunerile la sau peste acest nivel sunt considerate periculoase.
NIOSH a identificat că există un risc de aproximativ 19% de deficiențe de auz pentru lucrătorii expuși la 85 dB(A) pe o perioadă de 30 de ani. Aceasta se bazează pe o analiză cuprinzătoare a datelor, inclusiv criteriile din 1972 pentru expunerea profesională la zgomot.
Angajatorii sunt obligați să evalueze expunerea la zgomot atunci când expunerea la zgomot de 8 ore a unui lucrător în medie ponderată în timp (TWA) atinge sau depășește 85 dBA, conform standardului național american de măsurare a expunerii la zgomot ocupațional, ANSI S12.19-1996. Această evaluare trebuie efectuată fără a lua în considerare efectul dispozitivelor de protecție a auzului.Care este limita superioară?:

Institutul Internațional de Inginerie pentru Controlul Zgomotului (I-INCE) recomandă o limită superioară pentru expunerea profesională la zgomot de 85 dB(A) pentru o tură de lucru de 8 ore, pentru a minimiza riscul deficienței auzului. În plus, recomandă un nivel maxim al presiunii sonore de 140 dB(C) pentru a preveni deteriorarea imediată a auzului din cauza zgomotelor bruște și intense.


Limitele de expunere profesională ACGIH:

Conferința Americană a Igieniștilor Industriali ai Guvernului (ACGIH) recomandă ca expunerea lucrătorilor la zgomot să nu depășească 85 de decibeli, ponderat A (dBA), pe o zi de lucru de opt ore pentru a preveni pierderea auzului. Această limită se bazează pe o rată de schimb de 3 dB, ceea ce înseamnă că pentru fiecare creștere cu 3 dB a nivelului de zgomot, durata de expunere admisă se reduce la jumătate. OEL-urile se concentrează pe nivelurile de zgomot pe frecvențele critice de vorbire de 500, 1000, 2000 și 3000 Hz, cu scopul de a limita pierderea auzului indusă de zgomot la 2 dB(A) timp de 40 de ani. Pentru evaluările expunerii la zgomot, ACGIH specifică utilizarea instrumentelor conforme cu standardele IEC, stabilite la scara ponderată A.


Limitele de expunere la zgomot OSHA:

OSHA a stabilit limite de expunere profesională la zgomot pentru a minimiza riscul pierderii auzului și a altor efecte adverse cauzate de zgomotul excesiv la locul de muncă, așa cum este subliniat în Regulamentul OSHA 29 CFR 1910.95. Limita de expunere la zgomot permisă de OSHA pentru zgomot continuu pe o perioadă de 8 ore este TWA de 90 decibeli pe scara ponderată A (dBA). În plus, nivelul de acțiune la care angajatorii trebuie să implementeze un program de conservare a auzului este un TWA de 8 ore de 85 dBA. 115 dBA SPL și 140 dBA sunt niveluri limită pentru zgomotul de impuls de scurtă durată.
  
Ce este evaluarea expunerii la zgomot?:

Evaluarea expunerii la zgomot este procesul de măsurare sau estimare a intensității și duratei zgomotului la care sunt expuși indivizii pentru a evalua potențialul de afectare a auzului sau alte efecte asupra sănătății. Acest proces implică adesea utilizarea sonometrelor, dozimetrelor și analizoarelor de frecvență pentru a culege citiri precise ale mediului de zgomot și este un pas critic în implementarea unor programe eficiente de control al zgomotului și de conservare a auzului.
Evaluarea cuantifică de obicei nivelurile de zgomot în termeni de decibeli (dB), cu o ponderare A (dBA) aplicată pentru a reflecta răspunsul urechii umane la diferite frecvențe. Mediile ponderate în timp (TWA) sunt calculate pentru a determina expunerea medie pe o tură de lucru, luând în considerare nivelurile diferite de zgomot și timpii de expunere. Datele colectate le permit angajatorilor și oficialilor de siguranță să compare nivelurile de zgomot măsurate cu limitele și liniile directoare de reglementare pentru a decide dacă sunt necesare măsuri de protecție, cum ar fi utilizarea dispozitivelor de protecție a auzului, modificări în practicile de lucru sau controale inginerești. Scopul evaluării expunerii la zgomot este de a identifica nivelurile de expunere riscante, de a preveni pierderea auzului și de a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos.


Ce este sonometrul Leq?:

Un sonometru Leq este un tip de instrument de măsurare a sunetului integrat conceput pentru a măsura nivelul mediu al presiunii sonore într-o anumită perioadă de timp. Sonometrele Leq sunt utilizate pentru a evalua potențialele daune ale zgomotului asupra auzului uman, în special în evaluările de zgomot profesional și de mediu, printre alte aplicații. Un nivel de sunet profesional Leq are caracteristici precum ponderarea în frecvență (de exemplu, ponderare A sau ponderare C) și interval de integrare Leq selectabil (de exemplu, 1 minut sau 1 oră).


Ce este un dozimetru de zgomot?:

Un dozimetru de zgomot este dispozitivul preferat pentru măsurarea expunerii la zgomot a unui lucrător în situațiile în care nivelurile de zgomot nu sunt consistente, care conține componente impulsive sau când lucrătorul nu este staționar, dar se mișcă frecvent în timpul schimbului de muncă. Acest lucru contrastează cu utilizarea unui sonometru, care este mai ușor de utilizat pentru niveluri continue de zgomot atunci când lucrătorul rămâne într-un singur loc.
 


 
Nivelul de expunere la sunet - aspecte cheie:

Expunerea la sunet este suma pătratului nivelurilor de presiune sonoră ponderate A pe o anumită perioadă de timp. Nivelul de expunere la sunet (SEL) permite compararea evenimentelor de zgomot prin conversia energiei totale a unui eveniment sonor într-o valoare de decibeli pe o durată de o secundă. SEL este utilizat pentru evaluarea zgomotului ambiental de la sistemele de transport, cum ar fi traficul și aeronavele, mai degrabă decât zgomotul la locul de muncă, pentru a menține sănătatea și bunăstarea comunității. Proprietățile acustice cheie includ presiunea sonoră, puterea sonoră și intensitatea sunetului, fiecare măsurând diferite aspecte ale interacțiunii sunetului cu mediul și afectând percepția și reglarea acestuia. Expunerea la zgomot este asociată în mod specific cu niveluri de sunet nedorite sau dăunătoare care pot afecta sănătatea în mediile profesionale. Nivelul personal de expunere la sunet (PSEL) este o măsurătoare pentru evaluarea riscului individual la locul de muncă, calculată cu referire la o zi de lucru de opt ore. Nivelul de expunere la zgomot de 8 ore (LEpd) este un parametru pentru reglarea zgomotului profesional, având ca scop menținerea expunerii lucrătorilor în limite de siguranță. Doza de zgomot (%Doza) cuantifică procentul de expunere zilnică admisă la zgomot pe care îl primește un lucrător. Atât Leq, cât și LAV sunt utilizate ca măsurători pentru a media nivelurile de zgomot fluctuante în timp pentru comparație cu reglementările. Cursul de schimb este un factor în criteriile de zgomot profesional, determinând ajustările timpului de expunere în funcție de creșterea nivelului de zgomot. LEX,8h este specificat ca măsurătoare de expunere zilnică la zgomot utilizată pentru a evalua zgomotul la locul de muncă și pentru a preveni pierderea auzului, în conformitate cu standardele ISO. Diverse organizații stabilesc limite de expunere și valori de acțiune pentru a proteja împotriva zgomotului, Directiva UE impunând cele mai stricte maxime, NIOSH și ACGIH recomandând limite de 85 dB(A), iar OSHA permitând până la 90 dB(A), dar luând măsuri la 85 dB( A). Directiva UE delimitează trei niveluri de expunere la zgomot: valorile limită care să nu depășească 87 dB(A), valorile superioare de acțiune la 85 dB(A) și valorile inferioare de acțiune începând de la 80 dB(A), cu nivelurile de presiune de vârf corespunzătoare. REL-ul NIOSH este de 85 dB(A) într-un TWA de 8 ore, luând în considerare un risc de 19% de deficiență de auz în 30 de ani și necesită evaluări ale riscurilor atunci când expunerea atinge sau depășește acest nivel. I-INCE și ACGIH recomandă o limită de 85 dB(A) pentru o schimbare de 8 ore pentru a proteja împotriva pierderii auzului, subliniind necesitatea controlului nivelului de zgomot, în special la frecvențele critice de vorbire. OSHA stabilește limita admisibilă pentru expunerea continuă la zgomot la 90 dB(A) pentru o TWA de 8 ore și necesită eforturi de conservare a auzului la o TWA de 8 ore de 85 dB(A), cu limite specifice pentru expunerea la zgomot de impuls.

 

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!